Zajišťujeme běžný servis a opravy u zákazníka.

Zakázky většího rozsahu provádíme formou dílenských oprav v servisním středisku v sídle firmy.

Za hodinu běžných servisních prací účtujeme 490 Kč bez DPH.

Cenu dílenské opravy většího rozsahu lze po vzájemné dohodě stanovit smluvně.